Občinski šolski parlament

V sejni sobi Občine Ravne na Koroškem je v sredo, 15. 2. 2017 potekal že 27. Občinski otroški parlament, kjer so otroci razpravljali o letošnji temi Otroci in načrtovanje prihodnosti.
Organizacijo občinskega otroškega parlamenta je letos prevzela naša šola. Zasedanja pa so se udeležile vse tri ravenske osnovne šole, torej sta se naši osnovni šoli pridružili še Osnovna šola Prežihovega Voranca in Osnovna šola Koroški jeklarji.
Preden je delovno predsedstvo pričelo z uradnim zasedanjem, so naši učenci pripravili krajši kulturni program. Nadalje so predstavniki vseh treh osnovnih šol, predstavili svoje poglede na letošnjo temo Otroci in načrtovanje prihodnosti. Najprej smo prisluhnili kako o prihodnosti razmišljajo naši učenci in učenke. Predstavili so v kakšnem svetu živijo sedaj in kako si predstavljajo svet v katerem bodo živeli, ko bodo odrasli. S statističnimi podatki so temo predstavili učenci in učenke Osnovne šole Prežihovega Voranca, ter predvajali film, ki so ga ustvarili na obravnavano temo. Prav tako so se s filmom predstavili učenci in učenke Osnovne šole Koroški jeklarji, ter se dotaknili teme ambicije mladih.
K besedi je delovno predsedstvo povabilo tudi župana Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena, ki je mlade najprej pozdravil v mestni hiši ter jim namenil spodbudne in pohvalne besede. Zaključil pa z besedami, da naj pri načrtovanju prihodnosti sledijo svojim sanjam.
Mentorica šolskega otroškega parlamenta:
Marija Piko