POUK IN ODMORI

700 – 745 varstvo vozačev, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk
750 – 835 1. ura pouka
840 – 925 2. ura pouka
925 – 945 glavni odmor za malico
945– 1030 3. ura pouka
1035– 1120 4. ura pouka, podaljšano bivanje
1125– 1210 5. ura pouka, podaljšano bivanje, dopolnilni pouk
1215– 1300 6. ura pouka, kosilo, podaljšano bivanje
1305– 1350 7. ura pouka, kosilo, podaljšano bivanje
1355– 1440 8. ura pouka, podaljšano bivanje
1445– 1530 9. ura pouka, podaljšano bivanje