POUK IN ODMORI

730—815 varstvo vozačev, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk
820—905 1. ura pouka
910—955 2. ura pouka
955—1015 glavni odmor za malico
1015—1100 3. ura pouka
1105—1150 4. ura pouka, podaljšano bivanje
1155—1240 5. ura pouka, podaljšano bivanje, dopolnilni pouk
1245—1330 6. ura pouka, kosilo, podaljšano bivanje
1330—1420 7. ura pouka, kosilo, podaljšano bivanje
1420—1510 8. ura pouka, podaljšano bivanje
1510—1600 9. ura pouka, podaljšano bivanje