INTERESNE DEJAVNOSTI

tehnični krožek ponedeljek, 1330–1420 Gorazd Zagorščak
računalniški krožek sreda, 1600–1645 Anica Erjavec
športni krožek četrtek, 1600–1645 Mira Pastirk
planinski krožek po dogovoru Simona Cokan
pevski zbor ponedeljek, 730–815 Uršula Vezonik
sreda, 730–815
četrtek, 730–815
petek, 730–815
torek, 1240–1330
petek, 1240–1330
namizni tenis četrtek, 730–815 Beno Jelen
začetna nemščina petek, 1240–1330 Jerneja Mozgan
Eko krožek po dogovoru Romana Finžgar