PREVOZI

    • kombi zasebnega prevoznika Kamot – Matjaž Kamnik, s. p., Pod Gonjami 15/b, Prevalje: vozi učence iz Zgornje Mežiške doline;
    • kombi zasebnega prevoznika Prevoz šolskih otrok – Matjaž Merkač, s. p., Kotlje 3: vozi učence iz Kotelj;
    • kombi zasebnega prevoznika Prevozi Rek Jure, s. p., Selovec 35/b, Šentjanž pri Dravogradu, vozi otroke iz Dravograda.

Stroške prevozov učencev pokrivajo občine: Ravne, Prevalje, Mežica, Črna, Dravograd, Radlje in Velenje.

.