PREVOZI

    • Kombi zasebnega prevoznika Kamot – Matjaž Kamnik, s. p., Pod Gonjami 15/b, Prevalje: vozi učence iz Zgornje Mežiške doline;
    • kombi zasebnega prevoznika Prevoz šolskih otrok – Matjaž Merkač, s. p., Kotlje 3: vozi učence iz Kotelj;
    • kombi zasebnega prevoznika Prevozništvo − Peter Dren – s. p., Podgorje 106/a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu: vozi učenko iz Slovenj Gradca.

Stroške prevozov učencev pokrivajo občine: Ravne, Prevalje, Mežica, Črna in Slovenj Gradec.