OSNOVNI PODATKI

ime in sedež šole:

OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKA

Čečovje 24, Ravne na Koroškem

ravnateljica:

Vesna Lujinović

vesna.lujinovic@guest.arnes.si

telefon:
tajništvo: 02/8215240 ali 02/6211221
ravnateljica: 02/6211222
svetovalna delavka: 02/6211223
zbornica: 02/6211224
računalniška učilnica: 02/6211225
knjižnica: 02/6211227
davčna številka: 35364785
matična številka: 5087406000
TRR: 01303-6030691255
e-mail: os-juricevegad.ra@guest.arnes.si