OPB IN JUTRANJE VARSTVO

VARSTVO VOZAČEV imamo organizirano od 650 do 815. Izvajajo ga strokovni delavci po urniku ter po potrebi spremljevalka gibalno oviranega otroka (Maksimiljana Šrot).

Organizirani imamo 2 skupini podaljšanega bivanja (1,36 oddelka), glede na vpis učencev ter normative in standarde. Podaljšano bivanje je namenjeno učencem zaposlenih staršev, učencem iz oddaljenejših krajev in učencem, ki jim starši doma ne morejo nuditi ustrezne pomoči pri utrjevanju šolskega znanja in pisanju domačih nalog. V času PB imajo učenci možnost kosila, pisanja domačih nalog in učenja ob strokovni pomoči učiteljic ter možnost vključevanja v različne športne in ustvarjalne aktivnosti.

Učitelji v OPB: Vesna Trop, Anže Pečnik, Špela Vaupot, Vesna Lujinović in Gorazd Zagorščak.