OPB IN JUTRANJE VARSTVO

VARSTVO VOZAČEV imamo organizirano od 710 do 800. Izvajajo ga strokovni delavci po urniku .

Organizirani imamo 2 skupini podaljšanega bivanja (1,45 oddelka), glede na vpis učencev ter normative in standarde. Podaljšano bivanje je namenjeno učencem zaposlenih staršev, učencem iz bolj oddaljenih krajev in učencem, ki jim starši doma ne morejo nuditi ustrezne pomoči pri utrjevanju šolskega znanja in pisanju domačih nalog. V času PB imajo učenci možnost kosila, pisanja domačih nalog in učenja ob strokovni pomoči učiteljic ter možnost vključevanja v različne športne in ustvarjalne aktivnosti.

Učitelji v OPB: Marija Piko, Mira Pastirk, Ana Erjavec, Nataša Krajnc, Anže Pečnik, Špela Vaupot, Vesna Lujinović ,Gorazd Zagorščak, Monika Abraham in Svetlana Plesec.