ZBORNIK ČLANKOV STROKOVNE KONFERENCE Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali na naši strokovni konferenci 26. 08. 2020.

Objavili smo zbornik člankov, v katerem smo zbrali vse vaše prispevke:

 Zbornik člankov strokovne konference OŠ Juričevega Drejčka z mednarodno udeležbo

Uredniški odbor OŠ JD