Zloženka in kontakti CSD Koroška

 

V spodnji preglednici so kontaktni podatki, več o uveljavljanju pravice do otroškega dodatka si lahko preberete v zloženki

kontaktni podatki, Služba ZUPJS
      tel. številka elektronski naslov  
1. DANIJEL KATARINA 02/82 16 354 katarina.danijel@gov.si  
2. MAVRIN JAKOB 02/82 16 364 jakob.mavrin@gov.si
3. MEH  TANJA 02/88 50 123 tanja.meh@gov.si samo do konca meseca aprila 2022    
4. PLACET MARJETA 02/82 16 363 marjeta.placet@gov.si  
5. RANC SABINA 02/82 16 351 sabina.ranc@gov.si
6. WANKMÜLLER BRANKA 08/181 13 90 branka.wankmuller@gov.si zupjs.csdkoros@gov.si    
 
elektronski naslov Službe ZUPJS: zupjs.csdkoros@gov.si