STROKOVNA KONFERENCA »So r’kli naj skus’m drgačne zastop’t …«.

Strokovna konferenca z mednarodno udeležbo:

 »So r’kli naj skus’m drgačne zastop’t …«.

OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem, 24. 04. 2020

Cilji konference

Cilj srečanja je združiti učitelje, ravnatelje, strokovnjake, šole, starše, učence in druge, ki želijo bolje spoznati vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in deliti svoje izkušnje.

Pomemben del srečanja bo namenjen spodbujanju sodelovanja in deljenja izkušenj in dobrih praks, zato bodo osrednje naloge srečanja:

 • predstavitev možnosti vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v prihodnosti,
 • omogočiti strokovnim delavcem predstavitev in izmenjavo dobrih praks.

 Vizija konference

Z izobraževanjem pedagoških delavcev in izmenjavo dobrih praks želimo prispevati k vključevanju znanj in načinov s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v vsakdanjo pedagoško prakso.

Podatki o konferenci

Organizator: OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem.

Udeleženci: učitelji, svetovalni delavci, ravnatelji.

Tip srečanja: konferenca z mednarodno udeležbo.

Programski odbor/organizacijski odbor

 • prof. dr. Mitja Krajnčan, mag. Vesna Lujinović.

 Vsebinska področja konference

 • Otroci s posebnimi potrebami,
 • vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
 • vključevanje otrok s posebnimi potrebami v poklicno izobraževanje,
 • vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg dela.

Pomembni datumi in kotizacije

Datumi za aktivne udeležence (avtorje prijavljenih prispevkov):

 1. Podaljšan rok za prijavo k sodelovanju, zadnji rok za prijavo je sedaj 01. 02. 2020.  (prijava se pošlje skupaj s povzetkom na pripravljeni e-obrazec).
 2. Avtorji prispevkov bodo obvestila o sprejetih prispevkih prejeli do 17. 2. 2020.
 3. Zadnji rok za oddajo celotnega prispevka je 30. 3. 2020.
 4. Avtorji prispevkov bodo povratne informacije prejeli do 6. 4. 2020.

Datumi za slušatelje

 1. Prijava k sodelovanju do 30. 3. 2020.

Navodila za pisanje prispevka

Urnik in program konference

Urnik in program konference bomo uskladili naknadno (glede na število prijetih prispevkov in število udeležencev).

Kotizacija za udeležence konference

Avtor prispevka: 90 EUR.

Soavtor prispevka: 70 EUR.

Slušatelj konference: 50 EUR.

Naslov za informacije: drgacnezastopt@gmail.com

 

Prijavnica – elektronska

Povzetek – 2000 znakov s presledki

Prispevek 23000 znakov s presledki

PRIJAVA

Prijava na strokovno konferenco je zaprta.