Razrednik mesečno izvaja redne govorilne ure: vsak prvi torek v mesecu od 1500 do 1600 ure (ob istem času se starši lahko pogovorijo tudi s svetovalno delavko, ravnateljico in predmetnimi učitelji).

Razredniki in predmetni učitelji so staršem na voljo enkrat tedensko v dopoldanskem času.

COKAN SIMONA Sreda: 11.35–12.20
ERJAVEC ANICA Torek: 11.35–12.20
KRAJNC NATAŠA Sreda: 9.55–10.40
LUJINOVIĆ VESNA Ponedeljek in petek: 8.00–9.00
PASTIRK MIRA Ponedeljek: 10.45–11.30
PEČNIK ANŽE Sreda: 10.45–11.30
PIKO MARIJA Sreda:10.00–11.00 in četrtek: 8.00–9.00
VAUPOT ŠPELA Ponedeljek: 8.50–9.35
ZAGORŠČAK GORAZD Sreda: 8.50–9.35.