Ta izjava se nanaša na Osnovno šolo Juričevega Drejčka. V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) želimo spletno stran približati najširšemu krogu uporabnikom:

Izjava o dostopnosti – OŠ JD