NAŠA ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKA SKOZI ČAS

Začetki razvoja Osnovne šole Juričevega Drejčka segajo daleč nazaj, natančneje v leto 1958, kmalu po tem, ko so bili na Slovenskem sprejeti prvi zakonski dokumenti o posebnem šolstvu. Skladno s tem se je tudi v Občini Ravne na Koroškem začela razvijati organizirana skrb za otroke z motnjami v duševnem razvoju. Šolsko leto 1958/59 predstavlja mejnik, saj je takrat začel delovati prvi oddelek oz. razred posebne osnovne šole pri takratni Osnovni šoli Ravne, naslednje leto pa že drugi.

Kot prelomnica se v zgodovino zapiše leto 1960, saj je takratni občinski ljudski odbor – iz strokovnih razlogov – sprejel odločbo o ustanovitvi samostojne posebne osnovne šole, ki je tako postala ključni steber vzgoje, izobraževanja, usposabljanja ter razvijanja posebne družbene skrbi za otroke z motnjami v duševnem razvoju.

S spremembo Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju je bil ukinjen naziv »posebna« šola, s tem se je leta 1977 šola preimenovala (ob sprejetem soglasju staršev Juričevega Drejčka) v »osnovno« šolo Juričevega Drejčka. Kotnik Andrej – Juričev Drejček je padel kot talec pri Sveti Neži na Selovcu, star komaj šestnajst let. V spomin na žrtve vojne je vsako leto organiziran tradicionalni pohod do spominskega obeležja pri Sv. Neži, kjer pri spominski komemoraciji aktivno sodelujejo tudi učenci naše šole. Njegovo življenjsko pot je leta 1962 opisal tudi prof. Janez Mrdavšič.

Skozi kronološko zgodovino obstoja naše šole je ves čas njenega delovanja izstopala njena stalna angažiranost in povezanost šole s širšim okoljem; z najrazličnejšimi društvi, občino, centrom za socialno delo, zdravstveno službo … Specialni pedagogi in drugi strokovni delavci so neprestano seznanjali širšo javnost s problematiko oseb z motnjami v duševnem razvoju, razvijali družbeno skrb za njihovo uspešno vključevanje v življenje in delo; skladno s tem razvijali specialne metode, oblike dela ter nenazadnje – s stalnim poglabljanjem svojega dela prispevali tudi k razvoju defektološke stroke.

Danes Osnovna šola Juričevega Drejčka vključuje dva programa:

  1. prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju;
  2. izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja za učence s specifičnimi učnimi težavami na večinskih osnovnih šolah, v okviru specialno-pedagoške mobilne službe.

Pouk prilagajamo sposobnostim vsakega posameznega učenca; gradimo predvsem na učenčevih močnih področjih in poskušamo – preko njih s posebnimi metodami – doseči nivo znanja, ki jim omogoča nadaljnje šolanje.

Za nami je že skoraj petdeset let dela in izkušenj, s pogledom, usmerjenim v prihodnost, pa se bomo trudili še naprej ohranjati in zagotavljati kvaliteto ter profesionalnost, sledeč strokovnim novostim in spremembam, usmerjenim v dobrobit otrokom.

 

Tako smo zapisali ob naši štirideset – letnici

Štirideset let smo že stari. Daljnega oktobra leta 1960 so tri entuziastke – Zofija Brundula, Marija Kotnik Štandeker in Milka Mezner Tevž – prepričale oblast, kako potreben je za nekatere otroke poseben pristop pri podajanju učne snovi. In luč sveta je zagledala takrat imenovana Pomožna šola. Potrebnost šole se je dokazala z naglo širitvijo in kmalu prerasla v popolno osemletko Posebne šole, ki se je kasneje preimenovala v OŠ Juričevega Drejčka.

Prav toliko let poteka skrb za otroke s posebnimi potrebami v naši dolini. Z nastankom šole so nastali pogoji za širitev dejavnosti  v skrbi za vse osebe z različnimi motnjami od najmlajših do odraslih. Na tem področju smo v naši dolini kmalu dosegli standard, ki ga imajo še zdaj redki v naši domovini in tudi tujini.

Vsem dejavnostim se je pridružila še novost – skrb za otroke s specifičnimi učnimi težavami na osnovnih šolah. To pa verjetno tudi ni naša zadnja aktivnost. Kreativni smo in pogumni ter pripravljeni na nove izzive.

Smo osnovna šola, ki nosi ime po padlem talcu, Juričevem Drejčku, sinu zavedne slovenske družine iz Dobrij. Smo osnovna šola kot vsaka druga. Pouk pri nas poteka od 1. do 8. razreda.

Pri nas je pouk prilagojen sposobnostim vsakega posameznega učenca. Pri vsakem otroku poskušamo poiskati njegova močna področja in preko njih s posebnimi metodami doseči nivo znanja, ki ustreza njegovim sposobnostim, kar mu omogoča nadaljnje šolanje.

Na šoli poleg pouka poteka še veliko zanimivih dejavnosti. Učenci obiskujejo različne interesne dejavnosti.

Za nami je štirideset uspešnih let, vendar ne želimo dremati na lovorikah. Pogledujemo v prihodnost in želimo sprejeti vse novosti, ki bodo koristile našim otrokom. Še naprej bomo gradili njihovo pozitivno samopodobo, jih izobraževali na njim primeren način in jih brez stresnih situacij popeljali skozi najnežnejša leta življenja ter tako poskrbeli za njihovo srečno in zdravo mladost.