STROKOVNI DELAVCI

 

IME IN PRIIMEK    
Anica Erjavec prof. defektologije anica.erjavec1@guest.arnes.si
Nataša Krajnc prof. defektologije   natasa.krajnc1@guest.arnes.si
Uršula Vezonik dipl. vzgojiteljica z defektološko dokvalifikacijo ursula.vezonik@guest.arnes.si
Gorazd Zagorščak prof. fizike in proizvodno-tehnične vzgoje z defektološko dokvalifikacijo gorazd.zagorscak@guest.arnes.si
Mira Pastirk prof. športne vzgoje z defektološko dokvalifikacijo mira.pastirk@guest.arnes.si
Katja Fortek prof. defektologije katja.fortek@guest.arnes.si
Suzana Vodnjov prof. defektologije suzana.vodnjov@guest.arnes.si
mag. Vesna Lujinović mag. sociologije vesna.lujinovic@guest.arnes.si
Marija Piko prof. pedagogike in sociologije marija.piko@osjd.si
Anže Pečnik mag. prof. slovenskega jezika in književnosti in pedagogike s specialno pedagoškim izpopolnjevanjem za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami anzepecnik11@gmail.com
Špela Vaupot mag. prof. razrednega pouka spela.vaupot@gmail.com
Špela Vunderl mag. inkluz. pedagogike spela.vunderl@guest.arnes.si
Svetlana Plesec prof. razrednega pouka plesec.lana@gmail.com
Monika Abraham mag. manag. znanja monika.abraham@guest.arnes.si