Strokovno srečanje in učni sprehod

V petek, 19. 5. 2017 smo na šoli organizirali strokovno srečanje in »učni sprehod« za šolske svetovalne delavce in druge strokovne delavce na osnovnih šolah, ki neposredno delajo z učenci s posebnimi potrebami.
Ravnateljica Vesna Lujinović je pripravila izčrpno predavanje na temo Terapevtski pristopi pri delu z družinami, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Predavanju je sledila skupinska diskusija prisotnih strokovnih delavcev.
V sklopu »učnega sprehoda« smo želeli strokovnim delavcem konkretno predstaviti različne učne metode pri posameznih predmetih. Hkrati so si lahko ogledali še manjšo razstavo didaktičnih pripomočkov, ki so plod dela naših učiteljev in izhajajo neposredno iz potreb pri delu z našimi učenci.
Šolska svetovalna delavka:
Marija Piko