STROKOVNI DELAVCI

Simona Cokan prof. slovenščine in sociologije sicokan@gmail.com
Anica Erjavec prof. defektologije aerjavec@siol.net
Romana Finžgar prof. biologije in kemije rfinzgar@gmail.com
Katja Fortek prof. defektologije katja.fortek@gmail.com
Nataša Krajnc prof. defektologije natasakr@yahoo.com
Vesna Lujinović mag. znanosti vesna.lujinovic@gmail.com
Mira Pastirk prof. športne vzgoje mira.pastirk@guest.arnes.si
Anže Pečnik prof. slovenskega jezika in pedagogike anzepecnik11@gmail.com
Marija Piko prof. pedagogike in sociologije marija.piko@gmail.com
Olga Verčkovnik specialna pedagoginja olga.verckovnik@guest.arnes.si
Uršula Vezonik dipl. vzgojiteljica ursulavezonik@gmail.com
Suzana Vodnjov prof. defektologije suzana.vodnjov@guest.arnes.si
Gorazd Zagorščak prof. fizike in proizvodno-tehnične vzgoje gorazd.zagorscak@guest.arnes.si