STROKOVNI DELAVCI

Nataša Krajnc prof. defektologije  natasakr@yahoo.com
Katja Fortek prof. defektologije katja.fortek@guest.arnes.si
Anica Erjavec prof. defektologije aerjavec@siol.net
Olga Verčkovnik specialna pedagoginja olga.verckovnik@guest.arnes.si
Mira Pastirk prof. športne vzgoje mira.pastirk@guest.arnes.si
Gorazd Zagorščak prof. fizike in proizvodno-tehnične vzgoje gorazd.zagorscak@guest.arnes.si
Uršula Vezonik dipl. vzgojiteljica ursula.vezonik@guest.arnes.si
Simona Cokan prof. slovenščine in sociologije simona.cokan@guest.arnes.si
Marija Piko prof. pedagogike in sociologije marija.piko@gmail.com
Romana Finžgar prof. biologije in kemije romana.finzgar@guest.arnes.si
Suzana Vodnjov prof. defektologije suzana.vodnjov@guest.arnes.si
Vesna Lujinović mag. znanosti vesna.lujinovic@gmail.com
Petra Gornjak prof. razr. pouka gornjak.petra@gmail.com